Інформацію можете найти на MŠMT в Консультаційному службах про українських дітей.

Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ.

Poradenské služby budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. V této souvislosti nebyla přijata žádná zvláštní právní úprava, a proto se poskytování poradenských služeb žákům z Ukrajiny řídí běžnými pravidly.

https://www.edu.cz/methodology/informace-pro-skolska-poradenska-zarizeni/

Děkujeme za pochopení

Відсутне знання чеської мови сама по собі ниє причиною для огляду в Шкільний консультаційний центр. 

Надання  такої  служби буде надано тільки в особливому випадку , а то у школярів з спеціальними освітніми потребами уведеними в § 16 Част. 9 шкільного закону. У звязку якщо небула принята жодна особлива зміна в закону , а  проте надання спеціальної служби школярам з України буде надана за звичайними правилами.

https://www.edu.cz/methodology/informace-pro-skolska-poradenska-zarizeni/

Дякуємо за порозуміння.