Zahájení provozu pracoviště Hloubětín

Zahájení provozu pracoviště Hloubětín

Nové pracoviště Hloubětín je již v provozu. Výběr pracoviště je dán podle školy, kterou žák/student navštěvuje – podrobněji viz https://ppp9.cz/rozdeleni-skol/. telefon : 222 524 209, 222 560 034 e-mail: hloubetin@ppp9.cz adresa: Mochovská 570/41, 198 00 Praha 9 –...
nové pracoviště PPP9 – Hloubětín

nové pracoviště PPP9 – Hloubětín

Naše poradna bude rozšířena o nové pracoviště v Hloubětíně. Snažíme se přesun a vybavení provést co nejrychleji, přesto dojde v době od 13. 2. do 12. 3. k omezení našeho provozu. Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách. Za případné komplikace se předem...
Provoz poradny od 21.12. 2022

Provoz poradny od 21.12. 2022

Provoz poradny bude od 21.12. 2022 do 2.1.2023 omezen následujícím způsobem: ve dnech 21., 22., 23. 12 2022 a 2.1. 2023 bude v době od  8:30 do 13:00 možné vyzvednutí písemných výstupů z vyšetření, případně zanechání telefonického vzkazu ve dnech 24.12.2022 –...

Informace MŠMT o poradenských službách pro ukrajinské děti/ Інформацію можете найти на MŠMT в Консультаційному службах про українських дітей.

Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. Poradenské služby budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. V této souvislosti nebyla...