Nové programy pro klienty

Nové programy pro klienty

Právě otevíráme několik programů pro klienty, např. skupinu osobnostního rozvoje pro děti 1. stupně ZŠ, skupiny pro předškoláky aj. Některé skupiny jsou již téměř naplněny, jiné mají ještě volné kapacity. Více informací v záložce Poradenské služby – Programy pro...
Informace MŠMT o poradenských službách pro ukrajinské děti

Informace MŠMT o poradenských službách pro ukrajinské děti

Інформацію можете найти на MŠMT в Консультаційному службах про українських дітей. Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. Poradenské služby budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími...