Vysočany

Příjem klientů do růstové skupiny

Právě přijímáme klienty do dalšího běhu růstové skupiny JAVOR (rozvoj sociálních dovedností) pro děti 1. stupně ZŠ. Pro více info a přihlášku navštivte: Poradenské služby – Programy pro klienty.

Vítejte na stránkách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9

Poradenské služby poskytujeme na dvou pracovištích:

U Nové školy 871/2a, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Mochovská 570/41, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

Výběr pracoviště je dán podle školy, kterou žák / student navštěvuje – podrobněji v Rozdělení škol.

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9 je zřizována Magistrátem hlavního města Prahy.

Jako školské poradenské zařízení poskytujeme dětem, žákům a studentům psychologickou a pedagogickou diagnostiku, intervenční, konzultační a poradenskou péči. Pomáháme při hledání vhodného vzdělávacího a výchovného vedení. U nezletilých klientů je nezbytná spolupráce se zákonným zástupcem.

Školám a jejich zaměstnancům nabízíme metodické a konzultační služby.

Podrobnější popis našich služeb najdete v záložkách Poradenské služby Vysočany nebo Hloubětín. Jako následnou péči nabízíme Programy pro klienty.

Pečujeme o děti a dospívající od 3 let do ukončení studia na střední škole, kteří navštěvují školy v obvodu Prahy 9 (MČ 9, 14, 18, 19, 20, 21).

V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice / asistentky psychologa.

 

Hloubětín

Provoz poradny 25. a 26. 6.

Ve úterý 25. 6. a ve středu 26.6. 2024 se vám z provozních důvodů nemůžeme věnovat.

Nebude možné kontaktovat poradnu telefonicky ani vyzvedávat zprávy z vyšetření. Děkujeme za pochopení.