266 312 530 poradna@ppp9.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,

detašované pracoviště pro Prahu 9,

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 je zřizována Magistrátem hlavního města Prahy. Působí na dvou pracovištích:

  • Lucemburská 40, Praha 3 – ředitelství, pracoviště pro Prahu 3,
  • U Nové školy 871, Praha 9 – detašované pracoviště pro Prahu 9.

Jako školské poradenské zařízení poskytujeme dětem, žákům a studentům (u nezletilých jejich zákonným zástupcům)  psychologickou a pedagogickou diagnostiku, intervenční, konzultační a poradenskou péči. Pomáháme při hledání vhodného vzdělávacího a výchovného vedení. Školám a jejich zaměstnancům nabízíme metodické a konzultační služby. Podrobnější popis našich služeb najdete v záložce Činnost poradny.

Pečujeme o děti a dospívající od 3 let do ukončení studia na střední škole, kteří navštěvují školy v obvodu Prahy 9 (MČ 9, 14, 18, 19, 20, 21).

V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice /asistentky psychologa.