266 312 530 poradna@ppp9.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,

detašované pracoviště pro Prahu 9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 je zřizována Magistrátem hlavního města Prahy. Působí na dvou pracovištích:

 • Lucemburská 40, Praha 3 – ředitelství, pracoviště pro Prahu 3,
 • U Nové školy 871, Praha 9 – detašované pracoviště pro Prahu 9.

Jako školské poradenské zařízení poskytujeme dětem, žákům a studentům (u nezletilých jejich zákonným zástupcům)  psychologickou a pedagogickou diagnostiku, intervenční, konzultační a poradenskou péči. Pomáháme při hledání vhodného vzdělávacího a výchovného vedení. Školám a jejich zaměstnancům nabízíme metodické a konzultační služby. Podrobnější popis našich služeb najdete v záložce Činnost poradny.

Pečujeme o děti a dospívající od 3 let do ukončení studia na střední škole, kteří navštěvují školy
v obvodu Prahy 9 (MČ 9, 14, 18, 19, 20, 21).

V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice /asistentky psychologa.

Aktuální epidemiologická situace – opatření

Při vyšetření v poradně je nutné dodržovat následující pravidla:

 • přijímat k vyšetření můžeme pouze klienty bez akutních zdravotních obtíží, bez nařízené karantény a bez kontaktu s osobami nakaženými koronavirem
 • pokud bude dítě nebo doprovázející osoba vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nemusí být vpuštěni do budovy PPP
 • s dítětem se do poradny dostaví pouze jeden zákonný zástupce
 • od čtvrtka 10. září platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech, tedy i v naší PPP 
 • v čekárnách je třeba dodržovat doporučený odstup od ostatních osob a používat dezinfekční prostředky, které jsou zde k dispozici
 • prostory poradny jsou udržovány podle doporučených hygienických pravidel

 

Provoz poradny ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2020/2021 jsme vám k dispozici v běžné provozní době https://ppp9.cz/kontakty/

Informace o případných změnách najdete zde https://ppp9.cz/aktuality/

Prázdninový provoz poradny

Provozní doba v době letních prázdnin

po – pá 9:00 – 13:00

 – v těchto hodinách je možné po dohodě vyzvednout zprávu z vyšetření, doporučení podpůrných opatření aj.

 – realizují se pouze objednaná vyšetření

 – objednání nového vyšetření bude možné od 25. 8. 2021

Provoz poradny od 22.4.2021

 • Provozní doba poradny:
  pondělí – čtvrtek: 9 – 15 hod
  pátek:                  9 – 13 hod

Mobilní telefonní čísla byla určena  pouze pro zajištění provozu v době nouzového stavu. Pokud se s námi potřebujete spojit, využijte prosím pevné telefonní linky nebo e-mailové adresy jednotlivých odborníků.

 

 • Zvažte prosím způsob dopravy do poradny

          parkování pro klienty v areálu poradny není z kapacitních důvodů možné

          na území Prahy 9 od 1.4.2021 platí parkovací zóny

 •  

 

Provoz poradny od 3. 3. 2021

V návaznosti na nová vládní opatření a postupující stavební práce na našem pracovišti jsme nuceni některé služby přesouvat na pozdější termín.

 • Naše odborné pracovníky můžete kontaktovat mailem nebo v určeném čase telefonicky:

pondělí:  9 – 12 hod
středa:    13 – 15 hod
pátek:      9 – 12 hod

 • Kontakty na jednotlivé odborníky najdete v sekci Rozdělení škol nebo Kontakty.
 • Dosavadní telefonní čísla zůstávají v platnosti.
 • Provozní doba poradny zůstává v rozmezí:

pondělí – čtvrtek:  9 – 15 hod
pátek:                     9 – 13 hod

 • Parkování klientů v areálu poradny stále není možné.

 

Provoz poradny od 4.1.2021

Provoz poradny a služby klientům  od 4.1.2021

V důsledku probíhajících stavebních prací v areálu PPP a aktuální epidemiologické situace je provoz poradny upraven následujícím způsobem:

 

 • provozní doba poradny 
  • pondělí – čtvrtek: 9:00 – 15:00
  • pátek:                    9:00 – 13:00

 

 • parkování pro klienty v areálu poradny není možné
 • při vstupu do areálu poradny je nutné dbát zvýšené opatrnosti a k průchodu staveništěm využívat výhradně označené cesty
 • s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, zvýšenou hlučnost a prostorové omezení je kapacita služeb limitována, přednost mají naléhavé případy, tj.:
  • vyjádření k tzv. domácímu vzdělávání
  • vyšetření školní zralosti
  • ostatní dle posouzení příslušného odborného pracovníka