266 312 530 poradna@ppp9.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,

detašované pracoviště pro Prahu 9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 je zřizována Magistrátem hlavního města Prahy. Působí na dvou pracovištích:

 • Lucemburská 40, Praha 3 – ředitelství, pracoviště pro Prahu 3,
 • U Nové školy 871, Praha 9 – detašované pracoviště pro Prahu 9.

Jako školské poradenské zařízení poskytujeme dětem, žákům a studentům (u nezletilých jejich zákonným zástupcům)  psychologickou a pedagogickou diagnostiku, intervenční, konzultační a poradenskou péči. Pomáháme při hledání vhodného vzdělávacího a výchovného vedení. Školám a jejich zaměstnancům nabízíme metodické a konzultační služby. Podrobnější popis našich služeb najdete v záložce Činnost poradny.

Pečujeme o děti a dospívající od 3 let do ukončení studia na střední škole, kteří navštěvují školy
v obvodu Prahy 9 (MČ 9, 14, 18, 19, 20, 21).

V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice /asistentky psychologa.

Aktuální epidemiologická situace – opatření

Při vyšetření v poradně je nutné dodržovat následující pravidla:

 • přijímat k vyšetření můžeme pouze klienty bez akutních zdravotních obtíží, bez nařízené karantény a bez kontaktu s osobami nakaženými koronavirem
 • pokud bude dítě nebo doprovázející osoba vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nemusí být vpuštěni do budovy PPP
 • s dítětem se do poradny dostaví pouze jeden zákonný zástupce
 • od čtvrtka 10. září platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech, tedy i v naší PPP 
 • v čekárnách je třeba dodržovat doporučený odstup od ostatních osob a používat dezinfekční prostředky, které jsou zde k dispozici
 • prostory poradny jsou udržovány podle doporučených hygienických pravidel

 

Provoz poradny od 2. 11. 2020

Provoz poradny a služby klientům  od 2. 11. 2020

 • provozní doba poradny 
  • pondělí – čtvrtek: 9:00 – 15:00
  • pátek:                    9:00 – 13:00
 • snažíme se chránit klienty i pracovníky poradny, proto bude kapacita služeb limitována, přednost budou mít naléhavé případy, tj.:
  • vyšetření studentů 4. ročníků středních škol
  • vyjádření k tzv. domácímu vzdělávání
  • dodatečné odklady školní docházky
  • ostatní dle posouzení příslušného odborného pracovníka

Podzimní prázdniny 26.10. – 30.10.

Provozní doba během podzimních prázdnin:

po – pá 9:00 – 12:00

Stavební práce v areálu PPP

Od pondělí 21. září bude zahájena přístavba naší budovy. V důsledku toho nastanou následující omezení v provozu poradny:

 • parkování pro klienty v areálu poradny nebude možné
 • při vstupu do areálu poradny bude nutné dbát zvýšené opatrnosti a k průchodu staveništěm využívat výhradně označené cesty
 • s ohledem na zvýšenou hlučnost a prostorové omezení budeme přednostně poskytovat služby v neodkladných případech

Upozornění

Od čtvrtka 10. září platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech, tedy i v naší PPP.

Provoz poradny ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 jsme vám k dispozici v běžné provozní době https://ppp9.cz/kontakty/

Informace o případných změnách najdete zde https://ppp9.cz/aktuality/