Hloubětín

Zahájení provozu pracoviště Hloubětín

Nové pracoviště Hloubětín je již v provozu. Výběr pracoviště je dán podle školy, kterou žák/student navštěvuje – podrobněji viz https://ppp9.cz/rozdeleni-skol/. telefon : 222 524 209, 222 560 034 e-mail: hloubetin@ppp9.cz adresa: Mochovská 570/41, 198 00 Praha 9 –...

nové pracoviště PPP9 – Hloubětín

Naše poradna bude rozšířena o nové pracoviště v Hloubětíně. Snažíme se přesun a vybavení provést co nejrychleji, přesto dojde v době od 13. 2. do 12. 3. k omezení našeho provozu. Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách. Za případné komplikace se předem...

Vítejte na stránkách Pedagogicko-psychologické poradnypro Prahu 9

Poradenské služby poskytujeme na dvou pracovištích:

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Mochovská 570/41, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

Výběr pracoviště je dán podle školy, kterou žák/student navštěvuje – podrobněji na stránce rozdělení škol.

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9 je zřizována Magistrátem hlavního města Prahy.

Jako školské poradenské zařízení poskytujeme dětem, žákům a studentům (u nezletilých jejich zákonným zástupcům)  psychologickou a pedagogickou diagnostiku, intervenční, konzultační a poradenskou péči. Pomáháme při hledání vhodného vzdělávacího a výchovného vedení. Školám a jejich zaměstnancům nabízíme metodické a konzultační služby. Podrobnější popis našich služeb najdete v záložce Činnost poradny.

Pečujeme o děti a dospívající od 3 let do ukončení studia na střední škole, kteří navštěvují školy v obvodu Prahy 9 (MČ 9, 14, 18, 19, 20, 21).

V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice /asistentky psychologa.

 

Vysočany

Provoz poradny od 21.12. 2022

Provoz poradny bude od 21.12. 2022 do 2.1.2023 omezen následujícím způsobem: ve dnech 21., 22., 23. 12 2022 a 2.1. 2023 bude v době od  8:30 do 13:00 možné vyzvednutí písemných výstupů z vyšetření, případně zanechání telefonického vzkazu ve dnech 24.12.2022 - 1.1....

Informace MŠMT o poradenských službách pro ukrajinské děti/ Інформацію можете найти на MŠMT в Консультаційному службах про українських дітей.

Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. Poradenské služby budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. V této souvislosti nebyla...

Provoz poradny ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 jsme vám k dispozici v běžné provozní době https://ppp9.cz/kontakty/ Informace o případných změnách najdete zde https://ppp9.cz/aktuality/

Prázdninový provoz poradny

Provozní doba v době letních prázdnin po – pá 9:00 – 13:00  - v těchto hodinách je možné po dohodě vyzvednout zprávu z vyšetření, doporučení podpůrných opatření aj.  - realizují se pouze objednaná vyšetření  - objednání nového vyšetření bude možné od 29. 8....

Obavy z války na Ukrajině – tipy pro děti a rodiče

Nejste si jistí, jak s dětmi hovořit o válce na Ukrajině? Linka bezpečí zpracovala tipy pro děti a rodiče:...