Vysočany

Připojení ke stávce

Naše poradna se připojuje ke stávce dne 27. 11. 2023, protože vnímá negativní důsledky hospodaření v oblasti školství. Provoz přerušen nebude a proběhnou všechny domluvené schůzky.

Vítejte na stránkách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9

Poradenské služby poskytujeme na dvou pracovištích:

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Mochovská 570/41, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

Výběr pracoviště je dán podle školy, kterou žák / student navštěvuje – podrobněji v Rozdělení škol.

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9 je zřizována Magistrátem hlavního města Prahy.

Jako školské poradenské zařízení poskytujeme dětem, žákům a studentům (u nezletilých jejich zákonným zástupcům)  psychologickou a pedagogickou diagnostiku, intervenční, konzultační a poradenskou péči. Pomáháme při hledání vhodného vzdělávacího a výchovného vedení. Školám a jejich zaměstnancům nabízíme metodické a konzultační služby. Podrobnější popis našich služeb najdete v záložkách Poradenské služby Vysočany nebo Hloubětín. Jako následnou péči nabízíme Programy pro klienty.

Pečujeme o děti a dospívající od 3 let do ukončení studia na střední škole, kteří navštěvují školy v obvodu Prahy 9 (MČ 9, 14, 18, 19, 20, 21).

V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice / asistentky psychologa.

 

Hloubětín

Provoz poradny ve školním roce 2023/2024

Od začátku září jsme vám opět plně k dispozici. Věnovat se vám budeme v běžné pracovní době: pondělí – čtvrtek:  8:30 – 16:00 pátek:                         8:30 – 13:00