HLOUBĚTÍN – objednání 

 

Poskytujeme psychologickou a speciálně pedagogickou péči i podporu sociálního pracovníka. Jedná se o poradenské, diagnostické, intervenční a konzultační činnosti.

K dispozici jsme především dětem, žákům a studentům škol, se kterými v rámci Prahy 9, 14, 18, 20 a 21 dlouhodobě spolupracujeme. Poskytujeme podporu také zákonným zástupcům a učitelům. S každou ze škol (MŠ, ZŠ i SŠ) spolupracuje konkrétní psycholog – viz Rozdělení škol.

V případě, že u Vašeho dítěte byla diagnostikována porucha autistického spektra, smyslové či tělesné postižení nebo závažná vada řeči, neobjednávejte jej do PPP, ale kontaktujte odborníky v příslušném SPC.

Naše služby lze využít po předchozím objednání, které můžete realizovat:

  • v provozní době poradny telefonicky: 222 524 209, 222 560 034,
  • E-mailem: viz Kontakty.

Objednání služby provádí zákonný zástupce dítěte nebo zletilý klient sám.

 

Při objednání budete potřebovat následující informace:

  • jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození,
  • škola a třída, kterou navštěvuje,
  • popis potíží,
  • přehled dosavadní odborné péče,
  • vaše kontaktní údaje.

 

Počítejte s objednací lhůtou přibližně 2 měsíce.

Pokud váháte, které služby poradny využít, doporučujeme zvolit telefonický kontakt.

 

Iniciativa k využití našich služeb vychází zpravidla z rodiny, ze školy, od dětského lékaře, logopeda či jiného odborníka, nebo i dalších institucí.

Pro objednání nevyžadujeme žádné doporučení.

Poradenské služby poskytujeme bezplatně.