HLOUBĚTÍN – dokumenty ke stažení                                     

 

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE (rodiče a zletilé studenty)

informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby

část A je nutno vyplnit před poskytnutím jakékoli poradenské služby, část B a C v jejím závěru

 

dotazník o vývoji dítěte

je podstatnou součástí většiny diagnostických a intervenčních služeb

(rodič jej vyplňuje při psychologickém či speciálně pedagogickém vyšetření v PPP)

 

dotazník pro rodiče při orientačním vyšetření školní zralosti

je určen pro vyšetření, které probíhá v MŠ

(odevzdává se společně s informovaným souhlasem)

 

dotazník pro rodiče při vyšetření studijního a profesního zaměření v závěru ZŠ

je určen pro skupinové vyšetření, které probíhá v PPP

(dítě je přinese na vyšetření a předá psychologovi)

 

žádost o převedení dokumentace do PPP pro Prahu 9

je využit, pokud dítě/student  byl/o dosud v péči jiné PPP či SPC a chce ji přesunout do PPP pro Prahu 9 – pracoviště Hloubětín

(vyplňuje se až po telefonické dohodě, popř. objednání termínu nové poradenské služby; vyplněný formulář postačí naskenovat či ofotit a zaslat E-mailem či poštou původní PPP či SPC)

 

žádost o převedení dokumentace z PPP pro Prahu 9

je využit, pokud dítě/student  byl/o dosud v péči PPP pro Prahu 9 – pracoviště Hloubětín a chce ji přesunout do jiné PPP či SPC

(vyplněný formulář postačí naskenovat či ofotit a zaslat E-mailem či poštou na naše pracoviště)

 

PRO UČITELE

Připravili jsme pro vás školní dotazníky, které by měly zkvalitnit předávání informací mezi školou a poradnou. Dotazník je možné vyplňovat přímo v elektronické verzi (označením varianty, popř. podrobnějším popisem vlastními slovy). V případě potřeby je možné jej vytisknout a vyplnit ručně. Vyplněný dotazník poté můžete zaslat příslušnému psychologovi/speciálnímu pedagogovi jako zaheslovanou přílohu e-mailem (návod na šifrování dokumentů, tento postup je v souladu s GDPR), nebo předat jinou dohodnutou cestou.

školní dotazník pro MŠ

je vhodné využít, pokud dítě předškolního věku má výchovné či vztahové obtíže, popř. jiné nápadnosti v chování

(o vyplnění požádá rodič příslušného učitele tak, aby vyplněný dotazník mohl být zaslán a zpracován jako podklad pro psychologické vyšetření či intervenci)

 

školní dotazník pro 1. stupeň ZŠ

využívá se v případě, že dítě má nesnáze související s výukou, popř. se školním prostředím

(o vyplnění požádá rodič třídního učitele tak, aby vyplněný dotazník mohl být zaslán a zpracován jako podklad pro psychologické vyšetření či intervenci)

 

školní dotazník pro 2. stupeň ZŠ

využívá se v případě, že dítě má nesnáze související s výukou, popř. se školním prostředím

(o vyplnění požádá rodič třídního učitele, popř. vyučující vybraných předmětů tak, aby vyplněný dotazník mohl být zaslán a zpracován jako podklad pro psychologické vyšetření či intervenci)

 

školní dotazník pro SŠ

využívá se v případě, že student má nesnáze související s výukou, popř. se školním prostředím

(o vyplnění požádá zákonný zástupce výchovného poradce, popř. vyučující vybraných předmětů tak, aby vyplněný dotazník mohl být zaslán a zpracován jako podklad pro psychologické vyšetření či intervenci)

 

školní dotazník k vypracování PUP MZ

je určen pro případ, kdy student SŠ usiluje z důvodu dlouhodobého studijního znevýhodnění o uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky

(o vyplnění požádá zletilý student či rodič příslušného učitele tak, aby vyplněný dotazník mohl být zaslán a zpracován jako podklad pro psychologické vyšetření)

 

školní dotazník při vyšetření studijního a profesního zaměření v závěru ZŠ

je určen pro skupinové vyšetření, které probíhá v PPP

(vyplní jej třídní učitel a před vyšetřením předá psychologovi spolupracujícímu se ZŠ)

 

školní dotazník při vyšetření studijního a profesního zaměření na SŠ

je určen pro skupinové vyšetření, které probíhá v PPP

(vyplní jej třídní učitel a před vyšetřením předá psychologovi spolupracujícímu se SŠ)

 

školní dotazník pro SŠ – zkrácená verze

lze jej použít v případě kontrolní vyšetření nebo po dohodě s konkrétním psychologem

(o vyplnění požádá zákonný zástupce výchovného poradce, popř. vyučující vybraných předmětů tak, aby vyplněný dotazník mohl být zaslán a zpracován jako podklad pro psychologické vyšetření či intervenci)