Od pondělí 21. září bude zahájena přístavba naší budovy. V důsledku toho nastanou následující omezení v provozu poradny:

  • parkování pro klienty v areálu poradny nebude možné
  • při vstupu do areálu poradny bude nutné dbát zvýšené opatrnosti a k průchodu staveništěm využívat výhradně označené cesty
  • s ohledem na zvýšenou hlučnost a prostorové omezení budeme přednostně poskytovat služby v neodkladných případech