266 312 530 poradna@ppp9.cz

Aktuality

Upozornění

Upozornění

Omezení provozu poradny

V úterý 8. 12. 2020 v době od 8 do 16 hod bude v ulici U nové školy přerušena dodávka elektřiny.

Nebude tedy možné vyřizovaní telefonických hovorů ani vyzvednutí např. zprávy z vyšetření.

 

Provoz poradny od 2. 11. 2020

Provoz poradny od 2. 11. 2020

Provoz poradny a služby klientům  od 2. 11. 2020

 • provozní doba poradny 
  • pondělí – čtvrtek: 9:00 – 15:00
  • pátek:                    9:00 – 13:00
 • snažíme se chránit klienty i pracovníky poradny, proto bude kapacita služeb limitována, přednost budou mít naléhavé případy, tj.:
  • vyšetření studentů 4. ročníků středních škol
  • vyjádření k tzv. domácímu vzdělávání
  • dodatečné odklady školní docházky
  • ostatní dle posouzení příslušného odborného pracovníka
Stavební práce v areálu PPP

Stavební práce v areálu PPP

Od pondělí 21. září bude zahájena přístavba naší budovy. V důsledku toho nastanou následující omezení v provozu poradny:

 • parkování pro klienty v areálu poradny nebude možné
 • při vstupu do areálu poradny bude nutné dbát zvýšené opatrnosti a k průchodu staveništěm využívat výhradně označené cesty
 • s ohledem na zvýšenou hlučnost a prostorové omezení budeme přednostně poskytovat služby v neodkladných případech
Upozornění

Upozornění

Od čtvrtka 10. září platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech, tedy i v naší PPP.

Prázdninový provoz poradny

Prázdninový provoz poradny

Provozní doba v době letních prázdnin

po – pá 9:00 – 14:00

 – v těchto hodinách je možné po dohodě vyzvednout zprávu z vyšetření, doporučení podpůrných opatření aj.

 – realizují se pouze objednaná vyšetření

 – objednání nového vyšetření bude možné od 25. 8. 2020

Provoz poradny od 2. 11. 2020

Provoz poradny od 11.5. 2020

Provoz poradny a služby klientům budou postupně rozšiřovány:

 • od 11. 5. bude provozní doba poradny prodloužena
  od 8.30 do 14.30 hod
 • rozšiřuje se možnost objednání k diagnostickým a poradenským službám; snažíme se chránit klienty i pracovníky poradny, proto bude kapacita i nadále značně limitována, přednost budou mít naléhavé případy (dle posouzení příslušného psychologa)
Omezení provozu

Omezení provozu

V následujících dnech bude provoz poradny omezen:

 • do odvolání na nová vyšetření a konzultace neobjednáváme
 • provozní doba je zkrácena: pondělí – pátek 9 – 14 hodin

Pokud si nejste jistí, jak se svými dětmi mluvit o koronaviru, můžete se inspirovat zde:
Koronavirus-rady pro rodiče

Omezení provozu

Preventivní opatření

Prosíme klienty,

kteří se pohybovali v rizikových oblastech se zvýšeným výskytem koronaviru,

aby se telefonicky přeobjednali na číslech 266 312 530, 266 310 939.

Děkujeme za pochopení.