Dokumenty a odkazy – prevence rizikového chování

Užitečné odkazy pro školní metodiky prevence

Žádost o konzultaci / intervenci ve třídě ke stažení ZDE

Pro tvorbu Preventivního programu školy:

PPŠ je povinnou součástí dokumentace školy společně s programem proti šikanování

  • Systém evidence – portál, který umožňuje tvořit preventivní program i zaznamenávat preventivní akce školy zároveň: preventivni-aktivity.cz
  • Metodický manuál pro tvorbu PPŠ zde
  • Příručka Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy (Miovský a kol.) volně ke stažení zde 

Další odkazy