Úvod

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 9 je detašovaným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9, jejímž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Jako školské poradenské zařízení poskytujeme dětem, žákům a studentům, /u nezletilých jejich zákonným zástupcům/ pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a pomáháme při volbě jejich vhodného vzdělávání a při přípravě na budoucí povolání. Pečujeme o děti od 3 let do ukončení studia na střední škole maturitní zkouškou. V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice /asistentky psychologa/.

002