Úvod – prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování poradna zajišťuje tyto služby:

  • poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování, individuální konzultace (osobní, e-mailové, telefonické)
  • pravidelné schůzky školních metodiků prevence, setkání s odborníky
  • informační servis pro školní poradenské pracoviště, poskytnutí užitečných kontaktů
  • na žádost školy pomoc s řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování
  • program selektivní prevence v tandemu (za nutné přítomnosti třídního učitele, který je nedílnou součástí skupiny)
  • screening klimatu ve třídě s následnou konzultací
  • metodické vedení pro školní metodiky prevence
  • pomoc a konzultace při řešení nepohody v třídním kolektivu, příp. šikany (1. – 3. stadium)