266 312 530 poradna@ppp9.cz

Činnost poradny

Hlavní činnost poradny se soustřeďuje na poradenské, diagnostické, terapeutické, konzultační a preventivní aktivity, které pomáhají řešit zejména následující okruhy problémů:

Předškolní věk

 • adaptační potíže při nástupu do mateřské školy
 • výchovné obtíže
 • posouzení školní zralosti a připravenosti, popř. doporučení odkladu školní docházky

Školní docházka

 • dodatečný odklad školní docházky
 • výchovné a adaptační problémy
 • výukové potíže a speciální vzdělávací potřeby (poruchy učení, poruchy pozornosti a další)
 • problémy školní třídy (klima třídy, vztahy mezi žáky)
 • volba dalšího studijního zaměření

Střední školy

 • výchovné a adaptační problémy
 • výukové potíže a speciální vzdělávací potřeby (poruchy učení, poruchy pozornosti a další)
 • problémy školní třídy (klima třídy, vztahy mezi žáky)
 • úprava podmínek maturitní zkoušky

Další nabízené programy

jsou určeny pro klienty naší poradny jako součást následné péče po psychologickém či speciálně pedagogickém vyšetření. Patří mezi ně především:

 • rozvoj grafomotorické oblasti
 • Maxík – program pro předškoláky
 • stimulační program pro předškoláky
 • rozvoj kognitivních dovedností
 • nácvik relaxačních technik pro děti a dospívající s adaptačními problémy
 • individuální reedukace specifických poruch učení

Programy pro pedagogy

 • pravidelná setkávání výchovných poradců ZŠ
 • pravidelná setkávání výchovných poradců SŠ
 • setkávání školních speciálních pedagogů
 • seminář pro učitele přípravných tříd základní školy
 • kazuistické semináře pro učitele ZŠ
 • setkávání a kazuistické semináře pro školní psychology