Informace MŠMT o poradenských službách pro ukrajinské děti

Informace MŠMT o poradenských službách pro ukrajinské děti

Інформацію можете найти на MŠMT в Консультаційному службах про українських дітей. Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. Poradenské služby budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími...